ט.ל.ח כל הנתונים באתר הינם הערכות בלבד, לא ניתן להתבסס על נתונים אלו, במעמד הפגישה יימסרו כל המספרים הסופיים.

WhatsApp chat