המסקנה היא שרווחיות לא נמדדת לפי גובה ההשקעה אלא לפי ההפרש בין ההשקעה לבין התשואה כתלות בזמן. המצב האופטימאלי הוא מצב של הפרש הגדול ביותר במינימום זמן. אם נדגים זאת בעזרת גרף של רווח כתלות בזמן, בהתחלה הקו יהיה בתחתית – מה שמראה על המיתון הממושך, לאחר מכן תהייה עלייה חדה, עד להתייצבות מסוימת של הגרף ואז הוא ימשיך כך, לפי תחזיות המומחים למשך תקופה ניכרת – אם אכן מגמת ההתפתחות וההתערבות הממשלתית ושאר התנאים יימשכו. לפי הפרמטר הזה, העיתוי הנוכחי הוא נקודת הזמן המתאים ביותר להשקעה בפולין. מיתון ממושך של שוק  הדירות במגמת תפנית חיובית, התערבות ממשלתית לטובת הנדל”ן, הצטרפות לאיחוד האירופי ויציבות כלכלית במגמה מתמשכת, כל אלו הם מרכיבים קריטיים לקביעת רווחיות השקעה. נסכם במילים פשוטות: כעת כשמחירי הנדל”ן עדיין נמוכים וצפויים לעלייה דרסטית, זה אומר שרכישת נכס בפולין ידרוש מכם פחות הון עצמי מאשר בישראל, ויניב לכם יותר רווח בזמן קצר יותר.            

WhatsApp chat